Hoe wil jij geïnformeerd en gehoord worden over de ontwikkelingen rond Schiphol?

 

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoekt de Omgevingsraad Schiphol hoe omwonenden geïnformeerd en gehoord willen worden over de ontwikkelingen rond Schiphol.

Hiervoor worden dit jaar de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) en het Omgevingshuis opgericht. Maar hoe moeten de MRS en het Omgevingshuis er uit gaan zien en wat worden hun belangrijkste taken en werkzaamheden? Daarvoor vragen wij om uw hulp. Van woensdag 4 mei tot en met zondag 22 mei kunnen deelnemers een online vragenlijst invullen.

De vragenlijst is in te vullen via https://raadplegingschiphol.raadpleging.net/.

 

Wat wordt onderzocht?

Beslissingen over het vliegveld hebben gevolgen voor het dagelijks leven van omwonenden. Vooralsnog worden bewoners geïnformeerd door de Omgevingsraad Schiphol (ORS), maar de organisatie wordt omgevormd naar twee organisaties. Dat is aan de ene kant de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), waar omwonenden belangen, zorgen en ideeën kunnen meegeven. Aan de andere kant wordt het Omgevingshuis opgezet, waar omwonenden informatie kunnen krijgen over Schiphol.

De vragenlijst gaat over welke taken en werkzaamheden deze organisaties moeten gaan uitvoeren. Het streven is dat omwonenden makkelijk hun ideeën en belangen kunnen aangeven, en dat zij daarnaast op de beste en snelste manier worden voorzien van de juiste informatie. De Omgevingsraad Schiphol hoort graag hoe omwonenden dat voor zich zien.

Wie kunnen meedoen?

Mensen uit de omgeving van Schiphol kunnen meedoen aan het onderzoek, maar ook mensen uit andere delen van het land mogen meepraten. Deelname staat open voor iedereen vanaf 18 jaar.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Populytics, een startup van de TU Delft. De TU Delft is de ontwikkelaar van de methode die gebruikt wordt voor deze raadpleging: de Participatieve Waarde Evaluatie (PWE).

Hoe verder na het onderzoek?

De uitkomsten van het onderzoek zijn input voor het vormgeven van de Maatschappelijke Raad Schiphol en het Omgevingshuis. Een voorstel voor de MRS en het Omgevingshuis wordt medio zomer 2022 ter besluitvorming voorgelegd aan de minister.

Een uitgebreider overzicht van vragen en antwoorden in het kader van de online raadpleging is hier te vinden.